U bent hier

Over deze website

Stichting Verduurzaming Musea

Stichting Verduurzaming Musea

Deze website is opgezet om musea en andere culturele instellingen te ondersteunen in hun verduurzaming. Met het project verduurzaming musea hebben 11 musea zich ingezet om te verduurzamen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de richtlijn Breeam In Use NL 2016. Een deel van de musea heeft zich inmiddels volledig of gedeeltelijk laten certificeren. 

Eén van de doelstellingen van het project is het creeren van inhoud die andere musea en culturele instellingen kunnen gebruiken om hun verduurzaming te vergemakkelijken. De resultaten van het project worden op deze web weergegeven. Daarnaast geeft deze website de mogelijkheid om met elkaar in contact te treden voor uitwisseling van informatie, kennis en het stellen van vragen.

Een ieder kan een account aanmaken op deze website en heeft daarmee toegang tot de openbare informatie op de website.

Naast de openbare informatie is er een besloten gedeelte met voorbeelddocumenten en sjablonen die tijdens het project zijn gegenereerd. Hierbij gaat het om concrete documenten die de Breeam In Use NL richtlijn verlangt. Denk hierbij aan inkoopbeleid, duurzaamheidsrapportages, milieubeleid, energiebeleid, procedures, nieuwsbrieven, etc. Aan het gebruik van deze documenten zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen € 2.500. Van dit geldt worden door de Stichting Verduurzaming Musea bijeenkomsten en evenementen georganiseerd om partijen met een verduurzamingsopgaaf bij elkaar te brengen voor kennisuitwisseling en informatiedeling. Meer informatie hierover vindt u in deze folder of door een mail te sturen aan verduurzamingmusea@gmail.com.

Indien u onbeperkte toegang wilt tot alle documenten op deze website, dan kunt u een mail sturen aan verduurzamingmusea@gmail.com